Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
moeid zag, was het echter zijn voortdurend streven om
de welvaart en den bloei dezer landen te bevorderen. Streng
rechtvaardig, handhaafde hij zijn en des volks rechten
tegen elk die zich verstouten dorst, die aan te randen. Dijken
werden door hem aangelegd, wegen verbeterd, de sle-
den begunstigd^ de koophandel bevorderd, het onderwijs
der jeugd uitgebreid; in één woord: Willem III was
het waard den goeden genoemd te worden, en zijn on-
derdanen hadden dan ook zulk een onbepaald vertrou-
wen in hem, dat zij hem, toen hij hun ter bestrijding
van zijn uitgaven om duizend gulden verzocht, onmid-
dellijk tien duizend aanboden. Ook buiten 's lands was
de achting, die men hem toedroeg, groot; vele aanzien-
lijke vorsten dongen naar zijn vriendschap; de koning
van Engeland, Eduard III, en Lodewijk , Hertog van
Beijeren, die later Keizer van Duitschland werd, waren
zijn schoonzonen, en hij zelf werd tot vicaris of stede-
houder van het Duitsche rijk aangesteld. Jammer dat
na zijn dood, door de minder goede regeering van zijn
zoon Willem IV en de onlusten, die daarna in Hol-
land ontstonden tusschen zijn dochter Margaretha en haar
zoon Willem, veel van het goede verloren ging, dat Wil-
lem III gesticht had.
IV.
Het waren echter niet alleen vorsten van Holland, die
als bevorderaars van de volkswelvaart moeten genoemd
worden. Ook in Gelderland leefde, ten tijde van graaf Wil-
lem II, en dus in het midden der dertiende eeuw, een graaf,
Otto II genoemd, die in dit opzicht groote verdiensten
had. Zijn voorgangers in het bewind hadden reeds
hun bezittingen aanmerkelijk uitgebreid en in zijn tijd