Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
weder een Willem, en nu de derde van dien naam,
aan wien het volk niet ten onrechte den bijnaam van
„de goede" gaf. "Van hem willen wij ook een en ander
bijzonders hooren.
Met den vader van Willem III, Jan II geheeten,
was de nieuwe gravenfamilie, die van Henegouwen, aan
het bewind gekomen. Maar het was toen een onrustige
tijd. De Vlamingen, door eenige misnoegde Zeeuwsche
Edelen aangezet, veroverden grootendeels Zeeland, op de
stad Zierikzee na, deden een inval in Holland en drongen
tot dicht bij H^rlem door, en 't stond te vreezen, dat
geheel Holland aan die vreemden in handen zou vallen,
toen onverwachts Witte van Haamstede, een zoon van
Floris V, te Zandvoort met enkele weinige manschappen'
landde. Zijn fiere taal en moedige houding wekten den
verdoofden moed der Haarlemmers op; zij schaarden zich
met eenige anderen om Witte en vielen met woede op de
Vlamingen aan, die bij Hillegom gelegerd waren en zulk
een aanval niet verwacht hadden. Bloedig was de strijd;
glorierijk de overwinning. De Vlamingen werden niet
alleen geheel verslagen, maar zij moesten ook al het reeds
veroverde teruggeven, en in één week werd Holland
verlost. Het pad, waarbij die overwinning be haald werd,
heet nog ter gedachtenis daarvan Manpad. Willlem was
toen nog getn graaf, maar, ofschoon slechts zeventien
jaar, streed hij met onverflauwden moed in Zteland
tegen de vijanden zijns vaders. De stad Zierikzee werd
door hem ontzet en daarop ook geheel Zeeland van vij.
anden gezuiverd, en toen Wilkm kort daarna, door den
dood zijns vaders, aan het bestuur kwam, kon men
van zulk een dapper vorst alles goeds verwachten. En
die verwachting heeft hij niet beschaamd. Ofschoon hij
zich veel met de aangelegenheden van andere landen ge-