Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
G9
paard bijeen en voerde hem zoo door een geheime poort
uit het slot. Maar zij waren nog niet verre gekomen,
of een hunner, die vooruit gereden was, zag een troep
volks, die zich op den weg in een hinderlaag gelegd had.
Spoorslags reed hij terug, en nu was het lot van den
ongelukkigen graaf beslist. Woedend stormde van Vel-
zen met ontbloot zwaard op den Vorst in, en hieuw op
hem toe, om hem het hoofd te klieven. De slag trof
echter de handen, die afgehouwen werden, en het paard,
door het flikkeren van het zwaard verschrikt, deed een
zijdelingschen sprong en viel met den graaf in een sloot. Nu
stortten de eedgenooten van alle zijden op den weerloozen
graaf en maakten hem met twee en twintig wonden af Ijlings
namen zij daarop de vlucht. Enkelen, die zich te lang
aan hun moordlust hadden overïegeven, werden nog door
het aankomend volk overvallen en dadelijk gedood. Am-
etel en Woerden ontkwamen en vluchtten naar het buiten-
land. Van Velzen week met eenige anderen naar het
slot Kroonenburg. Maar dit hielp hem niet. Hij moest
zich overgeven, en werd met zijn medestanders op gru-
welijke wijze omgebracht.
Zoo stierf Floris V. Waar wij zijn edelen Vader roe-
men, vergeten wij ook hem niet, aan wien volk en
steden zoo veel verplicht zijn. Na hem kwam zijn zoon
Jan 1 aan het bewind; maar deze geleek in moed en geest-
kracht weinig op zijn vader. Slechts drie jaar regeerde
hij onder den invloed van anderen en stierf toen, zonder
kinderen na te laten, waardoor met hem de eerste graven-
familie, die van het Oude of Hollandsche Huis, uitstierf.
Maar ook het volgende Vorstenhuis, dat van Hene-
gouwen, gaf ons land een Graaf, wien de eer toekomt,
veel voor het land gedaan te hebben. Het was