Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
gen in zijn belang te krijgen, verlegde hij den wolsfapel
van Dordrecht naar Brugge, dat wil zeggen, hij gaf
bevel, dat voortaan de Euselsche wollen stoffen niet eerst
en bij uitsluitin? naar Dordrecht moesten gevoerd worden
«m daar te worden verkocht, maar dat dit voortaan te
Brugge zou geschieden. Hierover werd Floris zeer ver-
stoord. Hij, die zoo veel belang in de welvaart der ste-
den stelde, zag nu op eens een rijken bron van inkom-
sten voor de oudste handelsstad van Holland gestopt, en
dat voorrecht gegeven aan een stad van Hollands oude
vijanden, de Vlamingen. Om zijn ongenoegen daarvoor
te toonen, maakte hij een verbond met Eduard's vijand,
den Koning van Frankrijk, maar haalde zich daardoor
ook den haat van Eduard op den hals, die nu besloot,
om in 't geheim met de misnoegde edelen zamen te
spannen cn Floris naar Engeland te doen voeren, ten
einde liem daar zoolang gevangen te houden, tot hij
zich geheel naar zijn zin zou voegen. Zulk een bondge-
noot was dien edelen reeht welkom, en zij zagen nu maar
naar een goede gelegenheid uit om hun plan te volvoe-
ren. Die gelegenheid kwam spoedig. Door tusschenkorast
van Floris was een langdurig geschil tusschen twee edele
geslachten bijgelegd, en de graaf had zelfs met zijn
gewone goedaardigheid uit zijn eigen beurs een aanzien-
lijke som gelds gegeven, ten einde de zaak in orde te
brengen. Men zou nu, volgens de gewoonte dier tijden,
een verzoeningsmaal houden en wel te Utrecht. Dit
kwam den saamverbonden edelen juist van pas, en zij be-
sloten dien maaltijd der verzoening te gebruiken als
het middel, om hun haat te koelen. In stilte verzamelden
verscheideiien zich in den omtrek der stad. Gijsbrecht
van Amstel, Gerard van Velzen en Herman van Woer-
den, die bij hun wraakzucht nog de boosheid van
5*