Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
blik en vele andere. Vele aanzienlijke gebouwen en ook
onderscheidene kerken werden gesticht; de scholen wer-
den vermeerderd; de taal van het land werd nu ook
meer en meer gebruikt bij stukken, die van den graaf
uitgingen; hij zelf beoefende de dichtkunst en muziek,
en bevorderde kunst en wetenschap, en door zijn mild-
heid en edelmoedigheid won hij zoodanig de harten zijner
onderzaten, dat de edelen, niet ten onrechte, hem noemden:
;,der keerlen God" — de God van de gemeene lui.
Hoe veel ook Ifct volk van Floris hield, vele en mach-
tige edelen had hij zich ten vijand gemaakt. Twee hun-
ner, Gijsbrecht van Amstel en Herman van Woerden,
waren door hem genoodzaakt geworden hun goederen
aan hem af te staan. Het grootste deel daarvan hadden
zij wel weder van hem in leen terug ontvangen, en
Floris had hen zelfs in vervolg van tijd tot zijn bij-
zondere raden aangesteld, maar zij bleven toch altijd
inwendigen wrok tegen iiem voeden. Een ander edelman,
Gerard van Velzen, die gehuwd was met de dochter van
van Woerden, was ook fel op Floris gebeten, omdai deze
een zijner broeders, die zich aan groote geweldenarijen
had schuldig gemaakt, had doen onthpofden. Zoo waren
er nog vele anderen, die, ieder voor zich zelf of voor
zijn vrienden, reden meenden te hebben om op Floris ver-
stoord te zijn. Zij hadden hem echter met al hun haat
weinig kunnen schaden, als zij niet na eenigen tijd een
medehelper hadden gekregen in iemand, die vroeger groote
vrienden met Floris was geweest, maar later een zijner
ergste vijanden werd. Deze was Eduard I, Koning van
Engeland. De vriendschap tusschen deze twee vorsten
was zelfs zoo groot geweest, dat zij besloten hadden
hun kinderen met elkander te doen huwen. Maar nu
kreeg Eduard oorlog met Franki-ijk, en om de Vlamin-