Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
Het volk, waartoe wij behooreii, is, ver-
geleken met vele andere volken in Europa,
klein te noemen. In uitwendige macht, in het
bezit van legers en vloten, staan wij verre ten
achteren bij Frankrijk, llusland en Engeland,
ja bij onderscheidene andere natiën. Wij behoo-
ren tot de volken van den tweeden of derden
i-ang, aan welke het dan ook niet vergund is,
krachtigen invloed uit te oefenen of zich te doen
gelden, als het een of ander gewichtig vraag-
stuk de groote staten bezig houdt. Dit is echter
volstrekt geen reden om te klagen, dat men tot
zulk een volk behoort. Gelijk het waar is bij elk
mensch in het bijzonder, dat macht en aanzien
op zich aelf nog geen wezenlijk geluk aanbrengen,
maar dit zeer goed gepaard kan gaan, met -vvei-
nig aanzien voor het uiterlijke, zoo is het ook
met de volken. Er is iets meer en beters, dat
een volk zich wenschen moet dan uitgestrekt-
heid van grondgebied, groote legers en aanzieu-