Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
hij was het inzonderheid, die door het schenken van
voorrechten aan verschillende steden, waaronder voor-
al Alkmaar, Zierikzee, Delft en Haarlem te noemen
zijn, het meeste heeft toegebracht tot de vestiging en
uitbreiding van den vrijen burgerstand. Graaf Willem II
moet altijd bij ons in eervol aandenken blijven.
Met minder moet dit zijn zoon en opvolger Floris V.
Toen zijn vader zoo ongelukkig omkwam, was hij slechts
twee jaar oud. Zijn oom Moris en »a diens dood zijn
moei Aleid en nog enkele andere vorsten namen het be-
stuur waar, zoo lang Floris minderjarig was. Op zijn
twaalfde jaar aanvaardde hij echter, onder leiding van
Aleid zelf, het bewind, en toen hij den leeftijd van acht-
tien jaar bereikt had, verzamelde hij een aanzienlijk leger
om den dood zijns vaders op de Friezen te wreken en
dit volk voorgoed aan zich te onderwerpen. In het eerst
gelukten zijn tochten niet best, maar eindelijk had Floris
het geliik de Friezen geheel te verslaan. Hij drong tot
diep in hun land door en kreeg bij die gelegenheid een
ouden Fries gevangen, die hem, op belofte van in het
leven gespaard te worden, het lijk van zijn vader aan-
wees. Het bezit van het lijk zijns vaders was voor Floris
grooter geluk dan zijn behaalde overwinning. Hij liet
het naar Zeeland voeren en met groote pracht te Mid-
delburg begraven. Maar meer nog dan met die uiterlijke
praal, eerde hij de nagedachtenis van zijn vader door
diens voorbeeld te volgen. Mocht Willem II als de ware
grondlegger van de volksvrijheid en de welvaart der
steden aangemerkt worden, Floris ging voort, het volk
goed te doen en het te beschermen tegen de willekeur
der edelen. Onderscheidene steden gaf hij voorrechten,
zooals Eotterdam, Leiden, Gouda, Amsterdam, Medem-
5