Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
lijk leger viel hij op de West-Friezen aan, die zich spoe-
dig achter hun dijkjes en rietbosschen terug trokken.
Vol vuur vervolgt de Graaf hen over de bevroren plas-
sen en rijdt zelfs zijn volgelingen een goed eind voor-
uit. Plotseling zakt echter zijn zwaar geharnast paard
door het ijs; hij raakt gedeeltelijk daaronder, en kan
zich, daar ook hij zwaar geharnast is, niet bewegen.
Dit zien eenige Friezen, die achter een rietbosch verbor-
gen zijn. Zij komen te voorschijn en slaan den onge-
lukkigen Vorst, dien zij niet kennen, met knuppels en
stokken dood. Toen zij hem uit het ijs getrokken had-
den, herkenden zij hem en verborgen zijn lijk in een
huis onder de haardstede.
Slechts zeven en twintig jaren was Willem oud ge-
worden, toen hij op die ongelukkige wijze omkwam, en
toch heeft hij in zoo weinige jaren meer goeds aan het
land gedaan dan menig Vorst, die een hoogen leeftijd
bereikte. Hij deed onderscheidene kanalen graven, waar-
door de scheepvaart werd bevorderd; hij legde wegen
aan, waardoor de gemeenschap tusschen de steden en daar-
door de handel gemakkelijker werd; onderscheidene
tollen, die den handel beiemmerden, schafte hij afj de
dijken deed hij in goeden staat houden, en stelde bijzon-
dere besturen aan, die daarover voortdurend het toe-
zicht moesten houden; hij verbeterde de rechtspleging en
schafte onderscheidene barbaarsche straffen af. Kunsten
en wetenschappen vonden in hem een voorstander en be-
schermer. Zelf schreef hij, zoo men meent, een boek van
godsdienstigen inhoud; zeker is het, dat hij onderschei-
dene fraaije gebouwen deed stichten, waarvan het hof-
gebouw te 's Gravenhage, het Koning Willemshuis te
Alkmaar, cn het Stadhuis te Haarlem nog overig
zijn; maar, wat bovenal zijn grootste roem is.