Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
En, in schut van hun heiibijl, zeeghaftig gezwaaid.
Tot ontzag van wie Holland wou moeien ,
Steeds de nijverheid jaichte om hel loon hier gemaaid,
En het volk zijn vermogen zag groeien! —"
Kom, van hen willen wij meer in bijzonderheden een
en ander vernemen.
Willem II verloor zijn vader, toen hij nog pas den
leeftijd van zes jaar bereikt had. Gelukkig voor hem en
het land kwam, gedurende zijn minderjarigheid, het be-
wind in handen van zijn beide ooms Otto en Willem,
die het land in vrede regeerden en hem een opvoeding
gaven, waardoor hij reeds op veertirnjarigen leeftijd ge-
schikt geoordeeld werd zelf de regeering in handen te
nemen. Flink opgegroeid, geoefend in alle ridderlijke
bedrijven van zijn tijd, vol moed en tevens minzaam
jegens elk, die hem nabij kwam, was hij reeds vroeg de
lust en de trotsch van zijn volk, en trok hij de aandacht
zelfs van vreemde vorsten en volken. In dien tijd hadden
er heftige twisten plaats tusschen den paus en den kei-
zer van Duitschland, welke zoo hoog liepen, dat de
laatste, ofschoon hij zich daaraan niet zeer stoorde, door
den paus van zijn waardigheid als Keizer vervallen ver-
klaard werd. Onderscheidene vorsten werden daarop door
den paus aangezocht, om het bestuur over Duitschland
op zich te nemen. Maar dit was geen gemakkelijke
zaak. De afgezette Keizer, Frederik II, was een dapper
en bekwaam vorst, die nog zeer vele aanhangers had.
Toen sloeg men het oog op den negentienjarigen Willem
van Holland, en deze, gestreehl door het vooruitzicht om
Keizer van Duitschland te worden, nam de benoeming
aan. Veel moeite en strijd heeft hem dit gekost. Om als
Roomsch-Koning, (dat is toekomstige Keizer) gekroond
te worden, moest hij eerst de stad Aken vermeesteren.