Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
Na zijn dood volgden weder gedurende een eeuw
verschillende graven, onder wie bij herhaling oorlogen
met Utrecht, Vlaanderen en andere gewesten plaats
hadden, toen Willem I aan het bewind kwam, wiens
regeering, hoewel zeer onrustig, toch weldadig mag ge-
noemd worden, omdat ook hij de ontwikkeling der ste-
den en de bevordering van de belangen des volks ter
harte nam. Willem I was, als tweede zoon van Graaf
Floris III, niet gerechtigd tot het Graafschap. Zijn oudere
broeder Dirk VII kwam, na den dood van hun va-
der aan het bestuur; maar toen deze Dirk stierf, liet hij
slechts een vijftienjarige dochter na, Ada geheeten, en
Willem meende nu, dat hij recht had het bewind te
aanvaarden. Dit werd hem echter door Ada's moeder,
de heerschzuchtige Adelheid van Kleef betwist, die hare
dochter nog voor de begrafenis van haar man met
zekeren Graaf van Loon deed huwen, en door middel
van dezen en diens vrienden een oorlog met Willem be-
gon. Ongelukkig was het lot van Ada. Zij werd door
haar oom gevangen genomen, eerst naar Texel en daarna
naar Engeland gevoerd, en kwam later wel weder terug,
maar moest in ballingschap haar leven slijten. Willem
intusschen, die een dapper en schrander krijgsman was,
verkreeg, na langdurigen strijd tegen van Loon en diens
vrienden, het Graafschap, en ondernam toen, vergezeld van
een groote vloot Hollandsche en Eriesche schepen een
tocht naar het Oosten. Onder weg landde hij eerst in
Portugal, hielp de Portugeezen tegtn de Saracenen en
stevende toen de Middellandsche zee door naar Egypte.
Hier lag aan de rivier de Nijl de sterke stad Damiate.
Voor den ingang der haven, tusschen de stad en een
eilandje, stond in de rivier een sterke toren, die met een
of meer kettingen aan de stad verbonden was, waardoor