Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Dirk in het bezit van de landstreek Merwede en van
zijn sterkte gehandhaafd bleef. Weldra ontstond hier
een stad, die den naam van Dordrecht verkreeg, die
wel nog onder de opvolgers van Dirk meermalen vijan-
djlijke aanvallen te verduren had, maar toch voor de
Graven van Holland behouden bleef, en in lateren tijd
een der voornaamste koopsteden van ons land geworden is.
In de eerste honderd jaar, die nu volgden, hadden
voortdurend oorlogen met den Bisschop of met andere
vorsten plaats, toen in het laatst der elfde eeuw (1091)
de tweede Graaf dien wij noemden, F/oris II, om zijn
zwaarlijvigheid bijgenoemd de Vette, aan het bewind over
Holland kwam. Wij noemden hem in het bijzonder, om-
dat deze vorst een der eerste is geweest, die zich bij-
zonder de welvaart des volks aantrok. Ofschoon in zijn
tijd vele edelen en aanzienlijken aan de tochten naar het
Heilige land deel namen om daar krijgsroem te behalen,
zag Floris wijselijk in, dat de ware roem van een vorst
niet in den oorlog, maar in het behartigen van de be-
langen zijner onderdanen te zoeken is. Hij moedigde
door velerlei maatregelen den landbouw aan, verbeterde
wegen en vaarten, bevorderde den handel en de nijver-
heid en ontzag zelfs den schijn van inhaligheid en gie-
riglieid niet, om zich het noodige geld te verschaffen, ten
einde belangrijke verbeteringen in te voeren en de alge-
meene welvaart te bevorderen. Met den Bisschop van
Utrecht, anders aj^ijd de vijand van Holland, leefde hij
in vriendschap, en ten bewijze, dat hij zijn onderzaten
zoo veel hij kon van drukkende lasten wilde bevrijden,
strekken zijn giftbrieven aan Hillegom en Alkmaar,
welke voor de oudste gehouden worden, die door de
Hollandsehe Graven gegeven zijn.