Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
Dirk III leefde op het einde der 10''« en in het liegin
der li"!« eeuw, dus niet lang, nadat de Graven
van Holland begonnen waren, zieh meer als onaf-
hankelijke vorsten te besehouwen. Hij behoorde tot
de eerste vorstenfamilie, die over Holland regeerde,
gewoonlijk het Hollandsche of oude huis genoemd.
Na dat Hollandsche huis regeerden er nog vier fa-
miliën: die van Henegouwen Beijeren, van Bour-
gondi'é en van Oostenrijk. Maar nu van Dirk III. Deze
graaf beweerde , dat hij recht had op een eiland tusschen
de rivieren den IJsel, de Lek, Merwe en Maas gelegen
en gewoonlijk de landstreek van Merwede genoemd.
Maar ook de Bisschop van Utrecht, Adelbold geheeten,
meende, dat hem die streek toekwam, en dat hij er dus
vrij van zijnentwege jacht en visscherij mocht doen uit-
oefenen. Dirk bouwde nu op de plaats, waar reeds vroe-
ger een sterkte gestaan had, Durfos genoemd, een kas-
teel, ten einde met geweld de landstreek in zijn bezit
te houden, en bij dat kasteel hief hij tevens van alle
voorbijvarende koopvaardijschepen een tol. Dit was na-
tuurlijk zeer tegen den zin van de kooplieden. Die van
Utrecht en Tiel niet alleen, maar ook van andere verder
op aan den Eijn gelegen steden, beklaagden zich daar-
over bij den Duitschen Keizer Hendrik II, en deze gaf
aan Hertog Godfried van Neder-Lotharingen bevel, het
kasteel te veroveren, en de landstreek Merwede weer aan
den Bisschop van Utrecht terug te brengen. Godfried
trok weldra met een aanzienlijk leger tegen Dirk op,
maar werd door dezen niet alleen volkomen verslagen,
maar ook gevangen genomen. Dirk gaf den Hertog even-
wel, nadat deze van zijn wonden hersteld was, zonder
losprijs de vrijheid, waarop Godfried een verzoening
tusschen den Keizer en den Graaf bewerkte, Avaarbij