Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
die zich later tot Graven en Hertogen wisten te verhef-
fen. Utrecht, waar de zetel van een bisschop wa.s, werd
door onderscheidene giften van de Duitsche Keizers tot
een aanzienlijk wereldlijk gebied uitgebreid, dat zich niet
alleen tot de tegenwoordige provincie Utrecht bepaalde,
maar zich ook tot Overijsel en een deel van Drenthe
uitstrekte. Aan Brabant, dat door Hertogen geregeerd
werd, behoorde een deel van het tegenwoordige Noord-
Brabant, Gelderland en Limburg. Friesland werd door
geen graaf of heer bestuurd; soms kozen de Friezen voor
een bepaalden tijd een aanvoerder, dien zij Potestaat
noemden; maar verder erkenden zij geen gezag dan iu
naam dat van den Duitschen Keizer. Zeeland heeft nim-
mer een afzonderlijken graaf gehad, maar was voortdurend
een betwiste grond tusschen Holland cn Vlaanderen.
Gemakkelijk kunt gij begrijpen, dat, waar zoo veel
kleine Staten nevens elkander lagen, er veel aanleiding
tot onderlinge twist en oorlogvoeren geweest is. En
dat was inderdaad zoo. Gedurende ruim vijf eeuwen
hebben die verschillende vorsten elkander menigmaal
hun landen betwist en daarover heftigen krijg gevoerd.
De Graven van Holland trachtten bij herhaling de Frie-
zen te onderwerpen, dat hun nu en dan, maar meestal
slechts voor een kleinen tijd, gelukte, of zij twistten met
den Bisschop van Utrecht, over een of ander door beide
begeerd stuk land. De Graven en Hertogen van Gelder-
land deden insgelijks, en voerden dan eens krijg met den
Bisschop, dan weder met den Hertog van Brabant, dan
weder met de Graven van Holland. Bij die oorlogen
tegen elkander, woedden menigmaal in de gewesten zelven
hevige twisten en partijschappen, dikwijls over de op-
volging van de een of ander in het gebied, ook veel-
malen tusschen adel en volk. Maar onder al die oorlo-