Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
TWEEDE HOOFDSTUK.
ONS LAND 'VEKDEELD IN VEESCHILLENDE HEERSCHAPPIJEN.
I.
In het voorgaande hoofdstuk hebben wij reeds met
een enkel woord gezegd, dat de opvolgers van Karei
den groote bij lange na niet die kracht van bestuur had-
den, waardoor het hun mogelijk zou geweest zijn,
om alle deelen van het uitgebreide Frankische gebied
te besturen en hun leenmannen in behoorlijk ontzag
te houden. Hierbij kwamen nog de gedurige in-
vallen van woeste volken uit het Noorden, die, onder
den algemeenen naam van Noormannen bekend, hun
rooftochten tot diep in het land uitstrekten en dikwijls
geheele streken bezet hielden. De aanzienlijke edelen, die
onder verschillende titels van graven, hertogen en heeren,
gedeelten dezer gewesten in leen hadden ontvangen, be-
gonnen zich dan ook langzamerhand aan het oppergezag
hunner leenheeren te onttrekken, en in de tiende eeuw
waren hier alzoo onderscheidene, geheel van elkander on-
afhankelijke, Staten ontstaan, wier vorsten onder verschil-
lende titels het bestuur voerden. Holland, Gelderland,
Utrecht, Brabant, Friesland waren er de voornaamste
van. Holland, dat eerst van zeer geringen omvang was,
breidde zich door onderscheidene middelen uit van het
Flie tot aan de Maas, zijn vorsten droegen den titel
van Graaf, Gelderland word eerst door voogden bestuurd,