Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
Het ondcrsclieid tusschen de aanzienlijken en geringen
bestond, wat de kleeding betreft, minder in den vorm
dan wel in de stof. Het hoofd werd meestal gedekt
met een kapje of ronden hoed. Hemd en broek waren
van linnen, en daarover droeg men een tabbaard of tu-
nica, die weder met een mantel bedekt was, welke bij
de aanzienlijken uit zijde bestond en 's winters met bont-
werk gevoerd werd. De beenen waren bedekt met kousen,
die met windsels omzwachteld werden; de schoenen waren
van leder en bij de aanzienlijken dikwijls met edelgesteenten
versierd. De vrouwen droegen lange mantels, die tot op
den grond reikten, en de aanzienlijken tooiden zich met
ringen en edelgesteenten.
Het was er in dien tijd echter verre van af, dat in
de voordeden, die handel en nijverheid aanbrachten, het
geheele volk deelde. Men kende in dien tijd vorsten en
edelen, geestelijken, vrijen, vrijgelatenen en slaven. Het
lot van de beide laatsten, inzonderheid van de slaven of
lijfeigenen, was hoogst ongelukkig. Terwijl de edelen op
hun kasteelen als onbeperkte heerschers over den om-
trek hun verblijf hielden, en zich met de jacht vermaakten
of den vorst in den oorlog volgden, en de vrije mannen op
hun eigen goederen leefden of in de steden handel
dreven, waren de lijfeigenen het eigendom hunner mees-
ters. Voor dezen moesten zij den grond bearbeiden, het
vee hoeden en verzorgen, allerlei huiselijk werk verrich-
ten en daarvoor kregen zij een gering gedeelte van de op-
brengst der landen, die zij zelf bearbeidden. Zij behoorden
geheel met vrouw en kinderen aan hun gebieders, die
hen naar willekeur konden verkoopen, verruilen, ver-
panden of wegschenken. Soms werd aan deze slaven door
liun meesters de vrijheid geschonken; dan woonden
zij op het land of in dorpen bijeen, maar ook dan npg
3