Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
boven uitgetand en omringd door graehten. Die huizen droe-
gen den naam van kasteelen. In die kasteelen der aanzien-
lijken heersohten vrij wat pracht. De muren der vertrekken
waren of met kostbare tapijten behangen of fraai beschilderd,
de vloeren bestonden uit glad gewreven hout of wel uit
steenen van allerlei kleur, kunstig zamengevoegd. Zil-
veren en gouden vaatwerk ontbrak niet; de tafels werden
voor den maaltijd met wollen stoffen als tafellakens bedekt,
of ook wel op feesttijden met bloemen bestrooid. Het
huisraad van de minder aanzienlijken was heel wat eenvoudi-
ger en bestond veelal uit voorwerpen van hout, koper of tin.
Niet minder verschil was er in de spijzen, die men
gebruikte. Varkensvleesch en walvischspek , ongegist brood,
van koorn of gerst gebakken, ook schapenvleesch en
enkele groenten werden het meest door het volk in het
algemeen gebruikt. Op de tafels der aanzienlijken vond
men allerlei wildbraad, ook dieren, die thans niet meer
als voedsel gebruikt worden, zoo als kraaien, reigers,
bruinvisschen, zeehonden, bevers; de walvischtong Avas
een lekkernij. In de laatste jaren van dezen tijd ge-
bruikte men ook allerlei kruiderijen lot veraangenaming
en prikkeling bij den maaltijd, zooals notenmuscaat,
kruidnagelen, gember en peper. De laatste werd bijna
tegen goud opgewogen, vanwaar nog de spreekwijze
over is «peperduur." Wisten de oude Batavieren reeds
een soort van bedwelmend bier te bereiden, men was
in de kunst van bierbrouwen in dezen tijd vrij ver ge-
vorderd. Bier was dan ook nevens water de algemeene
drank des volks. De aanzienlijken gebruikten bij en na
hunne maaltijden wijnen, die uit Frankrijk en Duitsch-
land door friesche kooplieden werden aangevoerd, of ook
wel kruidenwijnen, die met honig en velerlei specerijen
waren vermengd.