Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
vaarders bekend. Hunne schepen waren in den aanvang
echter zeer gebrekkig: uit teenen gevlochten en met
dierenhuiden overtrokken, konden zij slecht tot belang-
rijke tochten gebruikt worden; maar allengs veran-
derden die vaartuigen in stevig gebouwde schepen,
waarmee men zich niet alleen vrij dorst te wagen,
maar die ook dikwijls als behoorlijk tosgeruste oorlogs-
schepen dienden. Van achteren zeer hoog opgebouwd,
van voren meestal versierd met het afbeeldsel van een
of ander dier, konden deze schepen soms tot twee honderd
man l)evatten, en werden zij door de Friezen, vóór zij onder
Kareis bestuur kwamen, tot het doen van hunne gewel-
dige strooptochten gebruikt. Nu, in den tijd van Karei,
werden die schepen ter koopvaart uitgerust, en niet alleen
de rivieren, maar ook de zee bevaren en tochten naar de
Oostzee, Engeland en de kust van Frankrijk gedaan.
Wij hebben daar even van het ontstaan en den bloei
van eenige steden gesproken. Men zou zich echter zeer
vergissen, als men zich de steden van dien tijd voor-
stelde , gelijk wij thans onze steden kennen. De huizen,
openbare gebouwen, kerken, ja van sommige steden zelfs
de muren en torens waren van hout. De gewone huizen,
meestal met riet gedekt, zonder schoorsteen , met nauwe
vensteropeningen zonder glasruiten, boden geen aanlok-
kelijk gezicht en waren van binnen somber en ongemak-
kelijk. De straten der steden waren nauw en onge-
plaveid, vol onreinheid, de bestendige verblijfplaats van
allerlei gedierte; des avonds en 's nachts oijtbrak de
verlichting geheel en moest men steeds op zijn hoede zijn
om niet door boosdoeners overvallen te worden. Slechts
zeer aanzienlijke lieden woonden in steenen huizen, die
doorgaans een vierkante gedaante hadden, de muren van