Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
oefend. Schapen en runderen werden in groote menigte
aangefokt, zoo ook gevogelte, en vooral legde men zich
op de bijenteelt toe. De schapenfokkerij gaf overvloed
van wol en van deze werden wollen stoffen, tapijten en
lakens geweven. De friesche lakens waren ten tijde van
Karei den Groote algemeen bekend en in hooge eere, en
deze vorst, die zooveel deed om de nijverheid van zijn
volk aan te moedigen, schonk jaarlijks aan zijn hove-
lingen , als bijzondere onderscheiding , mantels van deze
stof cn zond ze als kostbare geschenken aan den be-
roemden Kalif van Bagdad, Haroen al Eashid. Maar
niet alleen werden lakens en lijnwaad vervaardigd, ook
andere takken van nijverheid bloeiden, zooals het
brouwen van bier, het blazen van glas, het bewerken
van metalen.
De handel bestond grootendeels in ruilen van het een
tegen het ander. De vischvangst leverde daartoe vooral
het meeste. Men ruilde de gevangen visch bij de be-
woners der Oostzee-landen in tegen granen, ijzer en
koper, en toen de friesche lakens zoo algemeen beroemd
werden, waren deze de voorname handelswaar, waar-
tegen andere benoodigdheden of voorwerpen van weelde
werden ingeruild. IS^iet alleen bepaalde zich de handel
tot de naastbij gelegen streken, maar hij breidde zich
door het geheele groote gebied van Karei uit. Op on-
derscheidene punten, waar de ligging daartoe gunstig
was, ontstonden markten, waar de kooplieden hunne
waren ruilden; deze markten gaven den eersten oorsprong
aan onderscheidene steden, of vermeerderden de welvaart
van reeds bestaande. Zoo werden Utrecht, Duurstede,
Stavoren, ïiel bekende en welvarende handelsplaatsen.
Aan den handel was ook scheepvaart verbonden. Eeeds
in zeer ouden tiid stonden de Friezen als stoute zee-