Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
zelfs met offering van zijn leven: hij werd met vele
zijner volgelingen bij Dotkum vermoord. Want heftig
was de tegenstand der Priezen tegen de invoering dezer
nieuwe godsdienst. Zij begrepen zeer goed, dat het den
Franken inzonderheid te doen was, om hun zoo doende
te beter aan hun gezag te onderwerpen, en ook de ijve-
rigste prediking der Evangelie-verkondigers vond geen
of zeer weinig ingang, omdat zij van de vijanden der
vrijheid kwam. Wel werden hier en daar kerken ge-
sticht , maar het duurde vaak niet lang, of zij werden
ook weder verwoest. Zoo l.ield dit aan tot de reeds ge-
noemde Karei de Groote aan het hoofd van het Fran-
kische rijk kwam, en na herhaalde overwinningen zoo
wel de Friezen als de naastaanwonende Saxeis voorgoed
tot de aanneming van het christendom dwong.
Even als zijn geheele uitgestrekte rijk hebben ook
deze gewesten veel aan dien Karei den Groote te
danken. Ofschoon hij, naar de denkwijze van zijn tijd,
vooral het zwaard bezigde tot vestiging en uitbreiding
van de godsdienst, begreep hij tevens, dat het toch ook
de verbreiding van kennis en beschaving moest zijn,
waardoor hij zijn oogmerk zou kunnen bereiken. Terwijl
hij de heilige bosschen deed uitroeien en de afgoden
terneer wierp, stichtte hij overal kerken, en zorgde hij, dat
de kinderen der Friezen ten minste eenig onderricht in de
godsdienst kregen; hij bezocht meermalen zelf zijn
scholen, voerde wijze wetten, in, zorgde voor de hand-
having van het recht, bevorderde den eigen arbeid zijner
onderdanen; hield een nauwlettend oog op de hande-
lingen zijner ambtenaren en gaf van al het goede, dat
hij verlangde, in zijn eigen voorbeeld de krachtigste
aansporing. Jammer, dat onder zijn opvolgers, die