Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
Friezen, minder gewillig dan de Batavieren, moesten
in den aanvang met kraeht van wapenen onderworpen
en daardoor ook voortdurend in onderwerping gehouden
worden. Vaak stonden zij tegen hunne overheersehers
op, maar moesten het ook telkens in den ongelijken
strijd opgeven. Ook de Batavieren grepen eenmaal de
wapens aan. De Komeinsehe bestuurders hadden hunne
kinderen en grijsaards voor de legers genomen, met
oogmerk die dan voor groote losprijzen weer te zien
vrijkoopen. Dit onrecht wilden zij wreeken en zich ge-
heel van de overheersching vrij maken. Onder een hunner,
Claudius Civillis, streden zij een jaar lang-, in het eerst
wel niet ongelukkig, maar weldra waren ook zij genood-
zaakt het oude verbond te hernieuwen. Van toen af bleef
de goede verstandhouding met de Eomeinen vrij wel
bewaard. Langzamerhand echter geraakten de namen van
al die verschillende volksstammen verloren, ook die der
Batavieren wordt niet meer genoemd, en in de vijfde
eeuw dragen de bewoners onzes lands over zijn geheele
uitgestrektheid den algemeenen naam van Friezen.
IIL
Hoe groot en machtig het Eomeinsche rijk ook een-
maal geweest was, in dezen tijd ging een groot deel
daarvan te gronde. Woeste volken uit Azië en Noord-
Europa drongen van alle zijden in het Eomeinsch ge-
bied; de legers, die in deze en andere ver gelegen
streken geweest waren, moesten naar Italië terug en
van deze gelegenheid maakten onderscheidene Germaan-
sche volken gebruik om zich te komen vestigen in de
landen, waar vroeger de Eomeinen het gebied voerden.
Zoo deden ook de Franhen. Dit volk, eigenlijk een
vereeniging van onderscheidene stammen, die zich den