Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
meinen te erkennen. Ook de Batavieren onderwierpen
zich. Door dit in tijds te doen, werden zij door de
Eomeinen als vrienden aangenomen onder voorwaarde,
dat zij jaarlijks een bepaald getal manschappen voor het
Komeinsche leger zouden leveren. Deze hulpbenden waren
den Eomeinen van groote dienst in hun volgende oor-
logen; zij deden met deze onderscheidene tochten, ver-
bleven meermalen langen tijd in andere beschaafde deelen
des rijks, namen daardoor van het volk, dat zij dienden,
veel over van het geen deze hun in beschaving vooruit
hadden, en brachten dit, teruggekeerd, weder onder hunne
landgenooten. Van meer gewicht nog was het verblijf der
Eomeinsche legers zelf. Tot hunne bescherming legden
de Eomeinen versterkte legerplaatsen aan, waarom weldra
de inwoners des lands hunne hutten begonnen te bouwen.
Die hutten werden op aanwijzing en met hulp der
Eomeinen meer bewoonbaar en gemakkelijk gemaakt, en
uit de vereeniging dezer woningen in de nabijheid der le-
gerplaatsen ontstonden later dorpen en steden. Leiden,
Nijmegen, Tiel, Utrecht en vele andere van onze te-
genwoordige steden hebben daaraan haar oorsprong te
danken. Tegen de overstroomingen van de rivieren
werden dijken aangelegd, en van de eene tot de
andere legerplaats groote wegen; om de gemeenschap
met elkander te bevorderen, werden kanalen gegraven of
rivieren aan elkander verbonden; de akkerbouw, een
geliefd bedrijf bij de Eomeinen, werd door hen aan de
bewoners des lands geleerd, en allengs verkreeg zoo wel
het land een gansch andere en verbeterde gedaante als
de bewoners meerdere kennis en beschaving.
Niet altijd echter was de verhouding tusschen de Eo-
meinen en de volken dezer gewesten zoo vreedzaam. De