Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
Wanneer wij ons zulk een volk, in zulk een land
levendig voorstellen, en wij vergelijken dit met hetgene
wij van het tegenwoordige weten, dan moet ons wel het
groote verschil treffen van het voorheen en thans, en wij
vragen met belangstelling, hoe is dat alles zoo veranderd.
De geschiedenis geeft daarop het antwoord. Niet op eens,
maar langzamerhand, vooral door het verkeer met andere
volken en door de vrije ontwikkeling van de krachten,
die in ons volk aanwezig waren, is die groote verande-
ring gekomen, die wij nu niet zonder verwondering aan-
schouwen.
II.
Ver van het eiland der Batavieren, in het warme en
vruchtbare Italië, woonde een volk, naar zijne hoofdstad
Rome, Romeinen geheeten. In den aanvang van zijn
bestaan was ook dit volk ruw, en had het zich door
geweld van wapenen niet alleen geheel Italië, maar ook
daarbuiten vele volken onderworpen, en onder deze onder-
scheidene, die het in beschaving verre vooruit waren.
De overwinnaars hadden die beschaving gedeeltelijk over-
genomen, maar daarbij toch hun zucht tot veroveringen
en uitbreidingen van hun gebied behouden. Waar zij nu
vervolgens kwamen, brachten zij hun meer beschaafde
zeden, hun meerdere kennis mede, en de ruwe volken,
die zich aan hen moesten onderwerpen, en alzoo hunne
vrijheid verloren, wonnen daarentegen veel door hetgene
hun de Romeinen leerde kennen. Ook tot in deze ge-
westen drong dit volk door. De meer zuidelijk gelegen
landen, Gallië en België, waren reeds aan hen onder-
worpen, toen hun beroemde veldheer Julius Cezar met
zijn leger ook herwaarts afzakte, en de eene volksstam
na de andere gedwongen werd de heerschappij der Ro-