Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
in beestenvellen, met een gevlochten mandje als hoofd-
deksel, gewapend met pijl en boog, veelal te paard ge-
zeten of op den ruwen grond gelegerd, leefden die
oudste bewoners van ons land gelijk nu nog de onbe-
schaafde volken in de bosschen van Amerika of op de
Zuidzee-eilanden. Rauw of murw gebeukt vleesch, ko-
ren, met water tot een brij gemaakt of in de heete asch
geroosterd, was hun voedsel; water uit de rivier of een
vocht, dat zij uit gerst bereidden en een bedwelmende
kracht had, was hun gewone drank, die zij uit ossen-
horens, soms ook wel uit de bekkeneelen van verslagen
vijanden slorpten. Eenige boomstammen in het rond in
den grond geslagen, met takken bevestigd en met klei
bestreken, dienden hun tot woning, waarvan zij echter aUeen
in den uitersten nood gebruik maakten; liefst lagen zij,
als er niet te jagen of te vechten viel, op den grond
in de nabijheid der hut, zich vermakende met het spel of
het schieten op het wit en drinkende van hun gersten-
bier. — Toch hadden zij bij al die ruwheid veel goeds.
Zij waren gul en gastvrij, oprecht en trouw, en, gelijk
de Germaansche stammen in het algemeen, afkeerig van
onderdrukking. Hoe weinig ontwikkeld, erkenden zij
toch een Hooger Wezen, dat ze in hunne eenzame wouden
vereerden, en nevens dat Hoogere Wezen een menigte
andere goden, wier getal en namen veranderden, naar
mate zij later met andere volken in aanraking kwamen.
Hunnen priesters en heiligen zangers, barden genoemd,
droegen zij grooten eerbied toe, en, ofschoon zij zich allen
gelijk rekenden, en slechts in tijden van oorlog in den
dapperste hunner een voorste of aanvoerder kozen,
hadden toch die priesters, als tolken der godheid, in
hunne vergaderingen, die zij bij voorkeur in de uitge-
strekte bosschen hielden, grooten invloed.