Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
riviertje, het Flie, in gemeenschap gesteld met de Noord-
zee. Het Haarlemmermeer, thans in vruchtbaar land her-
schapen, bestond toen ook als water nog niet, maar in
zijn plaats zoowel als ovtral elders, vooral in het
tegenwoordige Noord-Holland, was een tal van groote
en kleine rceertjes. Woest en onbebouwd, aan gedurige
overstroomingen van de zee en van de rivieren bloot-
gesteld, werd het land slechts door wilde dieren,
vogels en visschen bewoond, of strekte het in de aller-
oudste tijden nu en dan tot woonplaats van zwervende
volken, die weldra deze oorden verlieten om zuidelijker
en meer bewoonbare landen op te zoeken. Tot de aller-
oudste volken, welke tijdelijk hun verblijf alhier ves-
tigden, behoorden de Kelten en Kimbren, en na hen
kwamen onderscheidene stammen van een groot volk,
dat in het tegenwoordig Duitschland woonde en Ger-
manen genoemd werd, in verschillende streken dezer
gewesten hun verblijf vestigen. Van vele dezer volkjes
weten wij weinig meer dan de namen, en het is ook van
gering nut voor u die namen te weten. Van twee volken
echter weten wij meer; het eene bewoonde de noorde-
lijke en oostelijke deelen des lands, en droeg den
naam van Friezen, het andere, Batavieren geheeten , ves-
tigde zijn verblijf vooral tusschen den Eijn en de Waal,
in het tegenwoordige Zuiden van de provinciën Utrecht,
Gelderland en Zuid-Holland. Het noemde die streek in
zijn taal Bat-ouwe oigoeden ^ronJ, waarvan onze tegen-
woordige Betuwe, ofschoon slechts een klein gedeelte van
dat vroegere Bat-ouwe beslaande, zijn naam ontleend heeft.
Een volk, dat zulk een land, als wij vroeger be-
schreven, goeden grond kon noemen en zich daar ves-
tigen, moet wel ruw en onbeschaafd zijn geweest. En
zoo was het ook. Eorsch van ligchaamsbouw, gekleed