Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE AFDEELIKQ.
HOE OKS VADERLAND YROEfiER WAS EN HOE HET CE-
WORDEN IS ZOO ALS WIJ HET Nü KENNEN.
EEESTE HOOFDSTUK.
OKS LAND EN ZIJN VROEGSTE BEWONERS.
I.
Hebben wij in de voorgaande afdeeling gezien hoe
ons Vaderland tegenwoordig is, en daardoor eenig be-
grip van onzen tegenwoordigen toestand verkregen, wij
willen nu nagaan lios het vroeger met ons land gesteld
was, en boe het in den loop der tijden geworden is,
zoo als wij het heden kennen.
En wanneer wij die geschiedenis willen nagaan, dan
hebben wij een reeks van twintig eenwen te volgen;
want de tijd, waarin wij reeds met eenige zekerheid iets
omtrent ons land en zijn bewoners weten, begint een
eeuw voor den aanvang der Christelijke jaartelling.
Om 't merkwaardigste van hetgeen in die 2000 jaar
gebeurde na te gaan, en zich eenigzins ordelijk voor te
stellen, is men gewoon de geschiedenis in eenige groote
afdeelingen, welke tijdvakken heeten, te splitsen. Wij
-willen dit ook doen, en. verdeelen onze geschiedenis in
de vijf volgende afdeelingen of tijdvakken: