Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
ambachten uitoefenen. Onze ambachtsstand is altijd een
der uitgebreidste; in hem wordt een groot deel van de
bevolking der steden opgenomen, en van zijn ontwikke-
ling en vorming hangt veel af voor den welstand onzer
maatschappij. Daarom strekken thans vele bemoeiingen
zich uit tot verbetering van dien stand. Wij noemden
als zoodanig reeds de ambachts- en teekenscholen; wij
voegen hier nog bij de verschillende gelegenheden, die
den ambachtsman geopend worden , tot hethooren vanvoor-
drachten, het lezen van goede lektuur, het zien van de beste
voortbrengselen in hun vak van buiten 's Lands. Onze am-
bachtsman staat in vele opzichten achter bij den buiten-
lander, maar toch vinden wij in onzen tijd hierin ver-
betering. Vele proeven worden thans in onderscheidene
vakken geleverd, waaruit de bekwaamheid ook van onze
handwerkers blijkt, en mocht aan hun zijde de ijver
vermeerderen, om zich voor hun werk veelzijdig te be-
kwamen en niet bij het oude stil te staan, en aan de
zijde der verbruikers de zucht verminderen, om in het
buitenland te zoeken, wat hier even goed te vinden is,
dan mogen wij vertrouwen, dat ook onze tegenwoordige
ambachtsstand zich met eere naast die van andere lan-
den zal kunnen stellen.
3*