Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
Ofsclioon vele onzer landbouwers nog aan vroegere
gewoonten geheeht blijven en zich de vorderingen, die
de landbouw in latere jaren gemaakt heeft, nog niet of
slechts gedeeltelijk ten nutte maken, zijn er toch ook
verscheidene in verschillende streken des lands die, voor-
gelicht door kundige mannen en de onderzoekingen van
landbouw-maatschappijen, door betere bearbeiding en
bemesting der gronden, of het gebruik maken van nieuw
gevonden werktuigen, zoowel zich zelf bevoordeelcn, als
dat zij ook in dit opzicht ons vaderland niet bij vreemden
geheel doen achterstaan.
Er is een tijd geweest, waarin nog een andere tak
van maatschappelijk bedrijf als hoogst voordeelig voor
ons land moest opgegeven worden, maar die dit thans
niet meer is: de groote en kleine visscherij. Onder de
eerste verstond men de haringvisscherij, met al wat
daaraan verbonden was, onder de tweede, de walvisch-
vangst. Beide takken van bestaan zijn door de veranderde
tijdsomstandigheden van geen of slechts weinig beteekenis.
AYel zenden Enkhuizen, Vlaardingen en enkele plaatsjes
Kunne weinige schepen ter haringvangst uit en geeft dit
nog eenig gewin, maar de walvischvangst heeft geheel op-
gehouden, zoodat men nu kortelings geleden te Harlingen
den laatsten walvischjager gesloopt heeft. De visscherij in
Zuider- en Noordzee blijft echter nog altijd een middel van
bestaan voor de bewoners van onze zeedorpen, die hunne
vangst bij de tegenwoordig versnelde gemeenschap met
het buitenland ook derwaarts voeren en niet zelden met
goede winst afzetten.
Slaan wij eindelijk een blik in onze groote en kleine
steden, dan zien wij daar de meeste verscheidenheid van