Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
ken en olieslagerijen; Amsterdam, Krommenie, Edam
leveren zeildoek en touwwerk voor de scheepvaart, en ook
op het gebied van ijzerwerken tellen wij aanzienlijke fabrie-
ken te Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhage, Utrecht en
Leiden. De diamantslijperijen van de Hoofdstad worden
door geen andere in de wereld overtroffen, en de goud- en
zilverfabrieken zoowel daar, als te Voorschoten en Utrecht,
worden met eere genoemd. Duizenden ingezetenen winnen
door deze fabrieken hun dagelijksch brood, terwijl tevens
de handel daardoor gesteund en verlevendigd wordt.
IV.
Niet minder aanzienlijke takken van bestaan voor ons
volk zijn landbouw en veeteelt. Voor de laatste geven
onze uitgestrekte landerijen vooral in de provinciën Eries-
land en Holland de ruimste gelegenheid, en, naarmate
de veehouders aldaar zich de ondervinding van binnen-
en buitenland ten nutte maken, en die middelen bezigen,
welke elders tot veredeling van het vee worden aange-
wend, neemt de veestapel toe, en wordt de uitvoer naar
andere landen, zoowel van levend vee als van boter en
kaas, een bron van groote winsten.
Onze landbouw-produkten verschillen naar den aard
der gronden. Boekweit, rogge, gerst, aardappelen en
moesgroenten, voortreffelijk ooft, vlas en hennep, mee-
krap en tabak zijn voornamelijk de produkten, die de
verschillende streken, al naar mate zij meer zand- of
kleiachtig zijn, opbrengen. Terwijl nog steeds onafzien-
bare heidevelden op ontginning wachten, heeft de land-
bouw in onze dagen een nieuw veld gevonden in het
drooggemaakte Haarlemmermeer, wiens vruchtbare bodem
reeds menigerlei voortbrengselen oplevert en voor de toe-
komst nog rijkere winsten belooft.
3