Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
grootendeels door de Handel-Maatschappij naar het Vadsr-
land vervoerd en aldaar verkocht. Groot zijn de voordee-
len, die wij tot heden door dit stelsel voor ons Vaderland
getrokken hebben, zoodat daardoor in de laatste tijden
millioenen guldens in onze schatkist gevloeid zijn. De
overtuiging echter, die velen thans verkregen hebben, dat
er bij dat goede ook veel in dit stelsel is, dat afkeuring
verdient, doet onze staatslieden naar middelen omzien,
om het verkeerde te verbeteren, zonder dat daardoor het
goede verloren gaat.
Wij noemden daar de Handel-Maatschappij, door wier
bemiddeling de voortbrengselen naar het Land gevoerd
worden. Deze Maatschappij, in 1824 opgericht, is een
der krachtigste middelen geweest tot opheffing en uit-
breiding van onzen handel; zij inzonderheid, heeft veel
toegebracht tot bevordering van scheepsbouw en het op-
richten van fiibrieken en trafieken, wier voortbrengselen
zij wederkeerig aan onze Indische bezittingen toevoert.
Niet alleen in Oost-Indische produkten bestaat onze
tegenwoordige handel, ook het vervoeren van de handels-
waren van het cene land naar het andere, en het bren-
gen van eigen produkten, vooral vee, boter en kaas
naar de markten, inzonderheid van Engeland, geeft aan
duizenden brood en aan onderscheidene steden onzes
Lands merkeiijken bloei. De uitvoer over Uotterdam en
Harlingcn naar Engeland, bijvoorbeeld, beloopt jaarlijks
voor millioenen guldens.
Do uitbreiding van het verkeer met andere volken,
en de gelegenheid om de koopwaren spoedig her- en
derwaarts te brengen, heeft machtigen invloed op het
algemeen welvaren. Vandaar dat wij in den tegenwoor-
digen tijd groot belang hebben bij het aanleggen van