Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
eeuwen zeer ontwikkeld, en er is een tijd geweest, —
wij zullen dit later meer in bijzonderheden zien, — dat
onze scheepvaart en handel, de gewichtigste en uitge-
breidste van geheel Europa waren. Dit is tegenwoordig
zoo niet meer. Engeland, de Noord-Amerikaansche Sta-
ten en Hamburg, bij voorbeeld, zijn ons verre vooruit,
wat betreft talrijkheid van koopvaardijschepen en uitge-
gebreide handelsbetrekkingen. Evenwel maken ook thans
nog de zeevaart en handel een belangrijk deel van ons
bedrijf uit. Amsterdam en Rotterdam behooren nog
tot de aanzienlijkste koopsteden van Europa. Dordrecht,
Zwolle en vooral Harlingen nemen meer en meer in
scheepvaart toe. Inzonderheid leveren onze Oost-Indi-
schc Produkten, en daaronder bovenal de koffie en de
suiker, belangrijke handelsartikelen. Van hoog gewicht
2ijn ons daarom onze overzeesche bezittingen, vooral het
eiland Java. Ruim viermaal zoo groot als ons geheele
land, onderscheidt zich dit eiland door zijn heerlijke natuur
en groote vruchtbaarheid. Voor ruim dertig jaren (1830)
werd aldaar door den Gouverneur-Generaal van den Bosch,
het zoogenoemde Cultuurstelsel ingevoerd, waarbij in de
verschillende deelen of residentiën, het aanbouwen van
bepaalde handelsgewassen, zoo als: koffie, suiker, indigo
cn specerijen, tegen betaling van vastgestelde som-
men , door de Regeering wordt voorgeschreven. De be-
arbeiding van den grond, het inzamelen en het
vervoeren naar de pakhuizen wordt aan de inlanders
opgedragen, die daartoe door hunne hoofden worden
opgeroepen en in het werk gesteld. Bovendien worden
aan bijzondere personen gedeelten lands verpacht, die
daarvoor tegen vastgestelde prijzen, bepaalde produkten
aan het Gouvernement leveren.
De voortbrengselen, op deze wijze verkregen, worden