Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
denken aan een tal van Godshuizen, waarin oude van
dagen of weczen of gebrekkigen worden verzorgd, of
waar de zieken en de ongelukkige krankzinnigen worden
verpleegd, of waar de krijgsman, na dat hij in den strijd
voor 't Vaderland, 't zij hier, 't zij elders, is verminkt
geraakt, verzorging en een gerusten ouden dag verkrijgt.
Wij denken dan aan de Zeemanshuizen te Amsterdam
en Eotterdam, waar den zeeman, die geen eigen huis
heeft, herberging, nuttige en aangename verpoozing-
wacht, als hij van de reis terug komt of hier eenigeii
tijd vertoeft, aan de Maatschappij van Weldadigheid^
die den armen de velden leert bearbeiden en voor zich
en de zijnen leert werken, aan de Bpijsinrichtingen^-^N-^vc^
den armen in den winter goede spijs en dikwijls ook een
warm vertrek wachten, en aan zoo vele andere inrich-
tingen, welker oorsprong menschenliefde is, en van welke
het doel bestaat in de bevordering der zedelijke en stof-
felijke belangen van ons volk,
IIL
Kunnen wij uit al, wat wij in dit hoofdstuk reeds
opnoemden, eenigzins opmaken, wat ons volk tegen-
woordig is en doet in betrekking tot het onderwijs,
de verbreiding van kennis en het betoon van liefdadigen
zin, wij moeten, om een goed begrip van onzen tegen-
woordigen toestand te krijgen, ook het oog slaan op
hetgeen thans de voornaamste middelen van test aan
uitmaakt.
Ons Land, aan twee zijden bespoeld door de zee, en
in zich zelf niet rijk aan voortbrengselen, heeft reeds
van ouden tijd af, zijne bewoners uitgelokt om zich
op scheepvaart en handel toe te leggen. Die scheep-
vaart en handel heeft zich in den loop van verscheidene