Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
lijke belangen des volks in het algemeen aantrekken.
Wij noemen daarvan de Maatschappijen tot Bevorde-
ring van den landbouw, die voor Volksvlijt, die voor
de Falrielcen en nijverheid, die voor den Werlcenden
stand, de Vereeniging tot afschaffing van sterJcen
dranJc, onderscheidene vereenigingen tot het bouwen van
gezonde arbeiderswoningen, tot werkverschaffing in den
winter, en, is het den ambachtsman inzonderheid be-
hoefte om des zomers te zorgen voor den tijd van werke-
loosheid , de spaarhanlcen op onderscheidene plaatsen ge-
vestigd en kosteloos en met kennis van zaken bestuurd, geven
hem daartoe de gelegenheid. Is het van groot belang om
steeds den geest met nuttige kennis te verrijken of zich
door het lezen van goede boeken een nuttige afwisseling
van den dagelijkschen arbeid te verschaffen, de verrich-
tingen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, die
van den Vriend van armen en rijken en vele andere der-
gelijke in onderscheidene steden des vaderlands bieden
daartoe de gelegenheid. Behalve verschillende vereeni-
gingen op godsdienstig gebied, die door het verspreiden
van geschriften, het houden van bijeenkomsten en het
doen van voordrachten ten goede zoeken te werken, tel-
len wij ook zulke, die zich de verbetering van den reeds
gevallen mensch voorstellen, of door krachtige pogingen
verdere afdwalingen trachten te voorkomen. Daartoe
strekken de Maatschappij fot zedelijke verbetering van
gevangenen, de Opvoedingsgestichten voor verivaar-
loosden , waaronder dat van Mettray ook buiten 's lands
geroemd wordt, en de gestichten tot Onderwijs en
opvoeding voor jeugdige veroordeelden.
De opnoeming van deze laatste inrichtingen brengt
ons tevens voor den geest, wat al meer op het gebied
van weldadigheid in ons Land gedaan wordt, cn wij