Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE HOOFDSTUK.
ONZE MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN EN WAT VERDER
OP ONS VOLKSLEVEN BETREKKING HEEFT.
I.
Het voorgaande hoofdstuk eindigden wij met op Ie
geven, wat onze Grondwet ten aanzien van het lager
onderwijs bepaalt, en hoe de wet van 1867 aan die be-
palingen gevolg heeft gegeven; en wij mogen dankbaar
erkennen, dat door de zorg van vele gemeentebesturen
en den ijver van wakkere mannen, de toestand van onze
scholen en ons lager onderwijs in dezen tijd veel ver-
beterd is. Overal, tot op de kleinste plaatsjes in ons
land, vindt men scholen, Avaaronder er vele zijn, die,
zoowel door hare inrichting als door het onderwijs, dat
er gegeven wordt, uitmunten. En ofschoon er hier en
daar nog veel te verbeteren valt, is het toch een zekere
waarheid, dat hij, die in den tegenwoordigen tijd niet
datgene leert, wat hem in de Maatschappij het allernoo-
digste is, dit grootendeels aan zich zeiven te wijten heeft.
Niet alleen hebben wij overal scholen voor hel onder-
wijs in het allernoodzakelijkste voor iederen stand, maar
zijn er, ten gevolge eener wet op het middelbaar onder-
wijs, thans ook in de voornaamste steden des Lands
scholen opgericht, waarin het gewoon lager onderwijs
verder wordt voortgezet en dienstbaar gemaakt aan de
vorming voor verschillende maatschappelijke betretkingen.