Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
denis, maar ook een, die gelijk recht op bescherming
en gelijke aanspraken geeft op al, wat met de burgerlijke
huishouding in betrekking is. De Staat kent geen
godsdienst bij uitsluiting of boven andere. ïot de amb-
ten en bedieningen, die hij te begeven heeft, zijn allen
gerechtigd, die daartoe bekwaam zijn. Zonder inmenging
in de leer, of het inwendig bestuur van een kerkgenoot-
schap, handhaaft de Staat ieders rechten, en zorgt hij met
gelijke macht en volgens dezelfde wetten voor ieders on-
afhankelijk bestaan.
Ten slotte wijzen wij nog op een bepaling van de
Grondwet, die met de ontwikkeling van ons volksbestaan
in volgende tijden in het nauwst verband is.
Zullen vrijheid in het burgerlijke en godsdienstige
waarlijk ten zegen van een volk strekken, dan moet
daarmede gepaard gaan: algemeene volksverlichting en
beschaving. En tot deze moet de grond gelegd worden
bij de kinderen des volks. Alleen van een weionder-
wezen en wel ontwikkelde jeugd, is in het vervolg een
verlichte en voor ware vrijheid geschikte natie te wach-
ten. Daarom bepaalde de Grondwet:
Het onderwijs is een voorwerp van de aanhouden-
de zorg der regering. Er wordt overal in het Rijk
van overheidswege voldoend lager onderwijs gegeven.
Bij een wet voor het lager onderwijs in Augustus 1857 tot
stand gekomen, wordt aan iedere gemeente de verplichting
opgelegd, om een voldoend aantal scholen op te richten
en in stand te houden; worden de leervakken opgegeven,
die op elke openbare school moeten worden onderwezen,
en de noodige bepalingen gemaakt, opdat het volkson-
derwijs steeds door bekwame menschen gegeven en onder