Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
houders en Gemeente-Eaad te zamen voor een gemeente,
wat de Hooge Eegeering voor het geheele laad is. Al
■wat de bijzondere huishouding der gemeente betreft,
hare bezittingen, hare inkomsten en uitgaven; wat zij
behoeft en wat er gedaan moet worden tot vermeerJe-
ring van hare welvaart; de uitvoering der wetten en
besluiten van het hooge Landsbestuur; het maken van
plaatselijke verordeningen tot handhaving van orde en
veiligheid; de stoffelijke belangen zoo wel als de be-
langen van het onderwijs en de bevordering van goede
zeden, dit alles is aan het Gemeente-Bestuur opgedragen;
daartoe oefent de Eaad de wetgevende en het dagelijkseh
Bestuur de uitvoerende macht uit.
IV.
Hebben wij nu in den Koning en zijne Ministers,
den Eaad van State, de Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal, de Provinciale Staten eu Gedeputeerde
Staten, den Gemeente-Eaad en het Dagelijkseh Bestuur,
de machten doen kennen, die, ieder in den aangewezen
omvang, geroepen zijn de belangen van land, provincie
en gemeente te behartigen, er is nog een belangrijke
Macht in het Land, aan wier goede inrichting en behoor-
lijke werking zeer veel gelegen is. Bij zoo veel menschen
van verschillenden aard en met dikwijls tegenstrijdige
belangen als er in een Staat vereenigd zijn, moet nood-
wendig een tal van wetten bestaan, wier uitspraak moet
kunnen worden ingeroepen bij verschillen der ingezetenen
onderling, wier bedreigde straffen moeten worden toege-
past bij overtredingen van verschillenden aard, wier
regels moeten worden opgevolgd ter voorkoming van
het kwaad. Wij hebben daartoe 1". het Burgerlijke Wet-
loek, 2». het Wetboek van Koophandel, 3". het Wet-