Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
Land in Provinciën en ieder provincie in Gemeenten ver-
deeld is, waarover weder afzonderlijke Besturen zija
aangesteld, aan wier zorg het behartigen van de bij-
zondere belangen dier provinciën en gemeenten is op-
gedragen.
Toen wij over het verkiezen van leden der Eerste
Kamer van de Staten-Generaal spraken, noemden wij reeds
de Provinciale-Staten, als het regeeringsliehaam [dat met
die keuze belast is. Deze Slaten staan aan het hoofd
eener provincie. Zij 'worden op gelijke wijze als de le-
den der Tweede Kamer gekozen, en houden hunne ver-
gaderingen in de hoofdplaats der provincie. Aan hun
hoofd en tot voorzitter hunner vergaderingen, benoemt
de Koning een Commissaris, die de Hooge Regeering des
Lands bij hen vertegenwoordigt, en zorg draagt voor
de uitvoering der koninklijke bevelen. Al wat het bij-
zonder belang der provincie betreft: hare dijken, rivieren,
kanalen en wegen, haar handel en verkeer met andere
gewesten, de bijzondere huishouding der provincie, het
vereffenen van geschillen tnsschen hare gemeenten, het
behartigen der provinciale belangen bij de Hooge Regee-
ring, dit alles is aan de zorg der provinciale Staten
opgedragen.
Daar die Staten slechts enkele malen in het jaar
vergaderen, benoemen zij uit hun midden een col-
legia van Gedeputeerde Staten, aan welke de dagelijksche
leiding en uitvoering der zaken is opgedragen. Dit col-
legie is dus de uitvoerende macht en de voortdurende ver-
tegenwoordiger van de provinciale Staten. De Commis-
saris des Konines is ook van dit collegia voorzitter,
en, opdat er overeenstemming zij tusschen het algemeen
Bestuur des Lands en dat der provinciën, moeten regle-
menten en verordeningen door de provinciale Staten