Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
BU.
Landbouw er. Veeteelt................33.
Visacherij.....................34.
Aftibachten.....................35.
TWEEDE AFDEELING.
HOE ONS VADERLAND VROEGER WAS, EN
HOK HET GEWORDEN IS, ZOOALS WIJ
HET NU KE2ÏWEN.
EERSTE HOOFDSTUK.
Ons Land en zijn vroegste bewoners.
Het uitwendig voorkomen van ons land in den ouden tijd. 37.
Kelten, Kimbreu, Batavieren en Friezen........38.
De Romein.en hier te lande en liun invloed.......40.
De Franken eu wat zij voor het land deden......42.
Evangeliepredikers..................43.
Karei de Groote..................44.
Toestand van het Land onder de Franken.......45,
TWEEDE HOOEDSTUK.
Ons Land verdeeld in verschillende heerschapf ij en.
Het ontstaan van de verschillende heerschappijen .... 52,
Aanleiding tot het ontstaan van den vrijen landbouwerstand
en tot de vermeerdering van steden cn hare welvaart , 54.
Vorsten, die bijgedragen hebben tot den bloei der steden
eu het welvaren des volks.............57.
Toestand van ons land op het einde der 15e eeuw ... 78.
DERDE HOOFDSTUK.
Ons Land een HepuhlieJc,
"Wat aanleiding gaf tot het ophouden van het Grafelijk Bestuur. 82.
Opkomst eu vestiging van de Republiek........105.
De Republiek in bloei................129.
De Republiek in verval................155.
. VIERDE HOOFDSTUK.
Ous Land onder Fransche Heerschappij.........104.
• VIJFDE HOOFDSTUK.
Ons Land in zijn onafhankelijkheid hersteld.......174»