Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
189
welvaart. Ook de schoone kunsten, vooral de schilder-
kunst, vonden in Koning Willem II. een mild en groot-
moedig beschermer. Maar inzonderheid leverde het jaar
1848 de proeve op, hoe goed het in moeilijke en gevaar-
lijke oogenblikken is, dat er wederkeerige gehechtheid
bestaat tusschen Vorst en Volk. Dat jaar 184-8 was
een onrustig jaar voor geheel Europa. In onderscheiden
landen stonden de volken tegenover de vorsten. De eersten
eischten meer vrijheden, de laatsten wilden hun
eigen rechten met kracht verdedigen. In het eene land
won het volk het, zooals in Frankrijk, en joeg zijn koning
weg, in het andere bleef de vorst meester, maar ten
koste van het bloed van vele zijner onderdanen. In ons
land ging het anders. Ook hier wenschte men verande-
ring in de wijze van regeeren, maar vorst en volk kwa-
men elkander te gemoet. De koning noodigde eenige
kundige mannen uit, om hem de gewenschte veranderingen
in de grondwet te doen kennen; hij stelde die verande-
ringen aan de Staten-Generaal voor, en deze namen de
aldus gewijzigde Grondwet, tot groot genoegen van het
grootste deel des volks, aan. Die Grondwet van 1848
is dezelfde, waaronder wij nog heden leven, en waarvan
wij u, bij den aanvang van dit boekje, een en ander meê-
deelden. Aan haar toepassing mocht Willem II echter
niet lang medewerken. Reeds in het volgende jaar 1849
bezweek hij onverwachts na een kortstondige ziekte op
zijn paleis te Tilburg.
Wel mocht den algemeen beminden Vorst, dien men
met recht den ridderlijken koning heette, een standbeeld
in de hofstad worden opgericht, en met dankerkentenis
voor 'tgeen hij aan 't Vaderland deed, zien wij met
genoegen dat beeld nu en dan met een verschen bloemen-
krans versierd.