Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
188
het Vaderland veil hadden; maar toch kunnen wij den
wensch niet onderdrukken, dat het bij die kruizen moge
blijven, en voortaan geen andere zegeteekenen mogen
behaald worden dan die, welke in den ouderlingen strijd
der volken op het gebied van Nijverheid en Kunst wor-
den verkregen.
IV.
De oorlogstoestand, waarin het Vaderland nu bijn;»
negen jaar geweest was, had zeer veel geld gekost en
de staatsschuld was daardoor ontzettend hoog gestegen.
Algemeen begreep men daarom, dat er in de huishouding
van den staat verandering gebracht en daartoe een eu
ander in de Grondwet gewijzigd moest worden. Koning
Willem moest aan dien wensch toegeven, maar meende
toen ook, dat hij niet langer met goed gevolg het land
kon besturen. Onverwachts deed hij den 7'''° October
1840 afstand van de regeering aan zijn zoon, den Prins
van Oranje, en begaf zich naar Berlijn, waar hij in 1843
overleed.
De Prins van Oranje, nu Koning Willem II, had
geen gemakkelijke taak te vervullen. Maar ook hij onder-
vond in ruime mate, dat de genegenheid van 't volk,
waarvoor hij bij Waterloo en Leuven had gestreden, de
beste steun in die moeilijkheden was. Door een aan-
zienlijke geldleening van 127 millioen guldens tegen lagen
intrest, werd de regeering in staat gesteld den verwarden
toestand der geldmiddelen te verbeteren en tevens de
oude en verminkte geldstukken voor nieuwe en beter geor-
dende in te ruilen. Handel en scheepvaart herleefden met
kracht en de landbouw kwam tot vroeger niet gekende