Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
187
sehe havens lagen, werd beslag gelegd, en een leger van
42000 man rukte België in en sloeg zieh voor de citadel van
Antwerpen. Moedig was de verdediging van deze vesting.
Niet voordat alle verzet onmogelijk was geworden, gafChassé
zich over; onze vloot werd op bevel van den dapperen Koop-
man in brand gestoken, liever dan haar aan de Franschen
in handen te geven, en de bezetting werd daarop als krijgs-
gevangen naar Frankrijk gevoerd. Door dit alles gedron-
gen, beloofde de koning de vijandelijkheden te zullen
staken, waarop schepen en gevangenen weder vrij ge-
laten werden; maar ongelukkig was hij niet te bewegen,
de voorwaarden van scheiding, zooals die door de Mo-
gendheden waren vastgesteld, aan te nemen. Door dit
weigeren bleef het land in oorlogstoestand; het leger
moest aan de grenzen blijven, en de handel werd in
meer dan een opzicht belemmerd. Eindelijk besloot ko-
ning Willem in 1839 aan den algemeenen wensch van
zijn volk toe te geven, en de voorwaarden van scheiding
aan te nemen. Van dat jaar af kan' men dus rekenen,
dat Noord- en Zuid-Nederland voorgoed gescheiden zijn.
Kon men als leden van denzelfden. staat niet best met
elkaar overweg, sedert die bepaalde scheiding is lang-
zamerhand een band van goede nabuurschap geknoopt,
en wordt het meer en meer in beide landen de algemeene
overtuiging, dat zulk een vriendschappelijk nevens el-
kaar wonen, verreweg te kiezen is boven een gedwongen
samenzijn.
Zien wij, zooals op de borst van de helden van Wa-
terloo een zilveren, ook op die van vele onzer land-
genooten een metalen kruis prijken, als gedachtenis van
hun moed en volharding in den .strijd van 1830, wij
zien op beiden, dat zilveren en dat metalen kruis,
met achting, en prijzen de mannen, die hun leven voor