Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
186
banden en pluksel te maken voor de gekwetsten, die er
in den aanstaanden strijd gewis zouden komen.
Op den 2'*®'' Augustus rukte het leger België binnen.
Onder aanvoering van zeer bekwame generaals, zooals Saxen-
Weimar, van Geen, Cort-Heyligers en de Koek, en
onder het opperbevel van den held van Waterloo, ver-
sloeg dit leger bij Hasselt en Leuven de Belgen zóó ge-
heel, dat de prins op den tienden dag reeds op twee
uren afstands van Brussel stond, en die stad hem in
handen gevallen zou zijn, ware toen niet tot aller spijt het
bevel tot den terugtocht gegeven. Een leger van 40000
Eransehen kwam den Belgen te hulp, en koning Willem
meende den strijd tegen dezen niet te moeten aanvan-
gen. Ons leger trok terug naar de grenzen, maar het
had in die tien dagen getoond, dat de smaad, door
velen buiten 's lands op ons volk geworpen, onverdiend
was geweest; wij hadden de achting van Europa her-
wonnen en bovenal was het duidelijk geworden, wat een-
dracht en goede volksgeest ook bij algemeene tegenwer-
king van buiten vermogen. Daarom werd ook in lateren
tijd bij het herdenken van deze dagen op den Dam te
Amsterdam een gedenkteeken opgericht, niet aan den
strijd, maar aan den Volksgeest van 1830, en prijkt
op dat gedenkteeken het beeld van de Eendracht als
herinnering voor ons volk, hoe door haar alleen het va-
derland kan behouden worden.
De Mogendheden stelden nu betere voorwaarden, maar
koning Willem meende nu op zijn beurt niet te moeten
toegeven, 't Gevolg van die weigering was hoogst nadeelig
voor ons land. De Engelschen en Eranschcn namen nu da-
delijk maatregelen om ons door geweld tot toestemming te
dwingen. Onze havens werden door de Engelschen ge-
blokkeerd ; op onze schepen, die in de Engelsche en Eran-