Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
Wij hebben daar even een vergadering der Tweede
Kamer bijgewoond, waarin de leden en de ministers
het vrij wel eens waren, 't Kan echter ook gebeuren,
<lat de zienswijzen van beiden zeer verschillen; dat de
meerderheid der Kamers verkeerd, en tegen het belang
des Lands oordeelt, wat de Ministers begrijpen in het
belang des Lands te zijn. In zulk een geval, waarbij
er dus geen behoorlijke overeenstemming mogelijk is,
heeft de Koning het recht tusschen beide te treden, en,
óf zijn Ministers te ontslaan en door anderen te vervan-
gen, óf wel zijn Ministers te behouden, en beide of een
der Kamers te ontbinden, dat wil zeggen, te verklaren,
dat de tegenwoordige leden alle ophouden leden der Eerste
of Tweede Kamer te zijn. In dit laatste geval moet bin-
nen den tijd van 40 dagen na de ontbinding der Ka-
mers, door volk of provinciale Staten, op de vroeger
omschreven wijze, een nieuwe keuze gedaan worden.
Zendt men nu dezelfde mannen naar de Kamers, of die
van gelijke denkbeelden zijn als de vroegere, dan is dit
een bewijs, dat, de algemeene volkswil in overeenstem-
ming is met dien der ontbonden Kamar, en de zienswijze
der Ministers niet deelt, en dan zijn deze, in het belang
des Lands en naar den geest onzer instellingen, gehou-
den, hun plaats aan anderen af te staan.
IIL
Ofschoon ons Land in vergelijking van andere Eijken,
geen zeer.groote uitgebreidheid beslaat, zou het toch
wel niet mogelijk zijn alles in geregelden gang te houden,
voor alles, wat er noodig is, behoorlijk zorg te dragen,
cn voor de naleving der wetten te waken, indien het
geheele liestuur slechts uit de machten bestond, die wij
reeds hebbon leeren kennen. Het is daarom, dat het geheele