Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
185
ankers en dreef tegen den Antwerpschen wal. Terstond
zijn het gemeen en verscheidene gewapende Belgen bij de
hand en springen onder luid geschreeuw op het vaartuig.
Zij halen de Nederlandsche vlag schandelijk naar om-
laag, hijschen daarvoor de Belgische in de plaats en
eischen onder woest getier, dat van Speyk zich zal over-
geven en zijn scheepspapieren halen. „Ik ga ze halen,"
roept deze en ijlt naar beneden; maar nauwelijks zijn
enkele minuten verloopen, of met een donderenden slag
vliegt het vaartuig met allen die er op zijn in de lucht.
Van Speyk stak den brand in het kruit, en voerde alzoo
de neêrgerukte en gehoonde vlag te midden van vuur
en vlam ten hemel op. Hij deed, gelijk de dichter Heije
in het Vlaggelied zegt:
Wij heffen uw wit uit de schuimende zee.
En voeren naar 't blauw van den hemel u meê,
Al kleurt zich uw rood met ons bloed.
Wel mag zijn graf in de Nieuwe kerk te Amsterdam
nevens dat van zoo vele helden uit den vroegeren tijd
ons herinneren, dat het latere geslacht aan dat vroegere
niet onwaard is geweest.
Nog altijd stond ons leger aan de grenzen en wacht-
te koning Willem op de tusschenkomst der Mogendhe-
den. Die tusschenkomst kwam wel, maar geheel in het
voordeel der Belgen, en toen nu dezen werkelijk een an-
der vorst, Leopold van Saxen-Colurg, tot koning uitrie-
pen, toen sprak Willem het lang verwachte „Voor-
waarts!" tot het leger. Algemeen was de geestdrift door
dat woord verwekt. Vermogenden en mingegoeden, allen
brachten vrijwillige giften voor 's lands schatkist; nieuwe
scharen van vrijwilligers boden zich aan, en op de scholen
en in de huisgezinnen beijverde men zich om linnen ver-