Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
184
heden traden niet tusschenbeide. Van dien steun be-
roofd, ondervond koning Willem eerst goed, hoezeer de
Noord-Nederlanders aan hem gehecht waren. Het on-
recht en de miskenning, hem aangedaan, rekende men
aan zich zeiven gepleegd, en toen de koning openlijk zich tot
zijn volk wendde en het opriep om zich naar de grenzen
te begeven, ten einde het vaderland voor gedreigde in-
vallen der Belgen te behoeden, stroomden duizenden
vrijwilligers toe. Met geestdrift verliet men steden en
dorpen, en weldra stond een leger van 100000 man
in het geweer.
Wilt ge een proeve hooren van de geestdrift, waar-
mee men toen bezield was?
Antwerpen, die aanzienlijke stad aan de Schelde, had
zich ook reeds spoedig aan den opstand aangesloten;
maar het kasteel, gewoonlijk de citadel van Antwer-
pen genoemd, was nog in onze macht, en het bevel
over de bezetting,, toevertrouwd aan den grijzen baron
Chassé. Ook op de rivier hadden wij een vrij aanzien-
lijke macht van kanonneerbooten, en beide, kasteel en
vloot, hielden de Antwerpenaars in bedwang en gedurige
vrees. Zij hadden dan ook in den aanvang van den op-
stand reeds het gevaarlijke van dien toestand ondervon-
den , want toen had Chassé door een hevig bombar-
dement de stad ontzettende schade toegebracht.
't Was nu de S"!« Februari 1831 en een geducht
stormachtige dag. Op een der kanonneerbooten was
het bevel toevertrouwd aan een jeugdig kommandant, .Tan
Carel Josephus van Speyk, die, schoon in het burger-
weeshuis te Amsterdam opgevoed, door ijver en moed
tot dien rang opgeklommen, en door wien in de Oost
reeds vele blijken van onverschrokkenheid gegeven was.
Die boot raakte door den geweldigen storm los van d©