Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
183
In de dagbladen en geschriften, welke in het Zuiden
werden uitgegeven, kwam die geest van ontevredenheid
hoe langs hoe meer voor den dag, en ontzag men zich
op het laatst niet om, na eerst 's Konings ministers
aangevallen te hebben, den Koning zeiven smadelijk te
bejegenen. Wel werden daarop enkele van de heftigsten
rechterlijk vervolgd, maar dit diende slechts, om de ande-
ren nog meer te verbitteren. En toen nu in Frankrijk
het volk, misnoegd over de regeering van Karei X. dezen
verjoegen en een' ander, Lodewijk Filips, in zijn plaats ten
troon verhief, ontvlamde deze gebeurtenis de Belgen nog
meer. Op den 35"«" Augustus 1830 ontstond er in
Brussel een opschudding, die weldra tot een algemeenen
opstand oversloeg.
Wij willen u niet bezig houden met het verhaal van
al, wat door Koning Willem gedaan werd om, zoo moge-
lijk, de Belgen onder zijn bestuur te houden. De zending
van den Prins van Oranje naar Brussel om door zacht-
heid en toegeven, noch de komst van 's konings tweeden
zoon. Prins Frederik, om met kracht den vrede te herstel-
len, baatten iets; binnen weinigen tijd was geheel Bel-
gië in vollen opstand, en den 24®"-'° November 1830
verklaarden de Belgen het huis van Oranje-Nassau voor
altijd vervallen van den troon.
III.
Koning Willem had in den aanvang van den opstand
vast gerekend op den bijstand der groote Mogendheden,
die in 1815 België met Noord-Nederland vereenigd had-
den. Maar hierin werd hij bitter teleurgesteld. Frank-
rijk en Engeland zagen meer met genoegen dan met
onwil het gedrag der Belgen, en ook de andere Mogend-