Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
181
den zoowel op Java als op de Moluksche eilanden
plaats, die echter door onze land- en zeemacht meestal
spoedig gedempt werden. Een hevige oorlog brak ech-
ter in het jaar 1825 op Java uit. Onder aiinvoering
van een Javaansch opperhoofd, Dipo Negoro, stonden de
inlanders in aanzienlijke getale tegen ons bestuur op,
en het was niet dan na een vijfjarigen zeer kostbaren
krijg, dat het onzen bevelhebber de Koek gelukte, dien
gevaarlijken opstand te dempen en den aanvoerder on-
schadelijk te maken.
Buiten dit een en ander was er nog één voorname
oorzaak van moeilijkheid gedurende het bestuur van Wil-
lem 1. De Zuid-Nederlanders waren met geen goed hart
tot de vereeniging met het Noorden toegetreden. Reeds
had een goed deel der aanzienlijksten zich in 1815 te-
gen de voorgestelde grondwet verklaard, maar men had
toen toch maar die grondwet ingevoerd, omdat het
groot aantal voorstanders in het Noorden, met de wei-
nige in het Zuiden, toch de meerderheid uitmaakte.
Door dit begin was voor het vervolg veel bedorven.
De koning deed wel alles wat hij kon, om het Zuidelijk
deel van zijn land in welvaren te doen toenemen, eu
dit gelukte hem dan ook zoo', dat België tot grooter
bloei kwam, dan het sinds drie eeuwen gekend had.
Velen in België erkenden dan ook met dankbaarheid die
zorg; maar er waren daarentegen ook zeer velen die,
niet te vreden met dit alles, meer en andere wen-
schen koesterden. Koning Willem, namelijk, hield on-
verzettelijk vast aan de rechten, die hem bij de grond-
wet van 1814, waren verzekerd, en deze grondwet
gaf aan het volk niet zoo veel invloed op de regerring,
als men dit over het algemeen in latere jaren begon te
wenschen. De Noord-Nederlanders, bij wien altijd nog