Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
land ook op dit gebied handhaafden. Had de dichter
Helmers in den tijd van de Fransche overheersching door
zijn dichtstuk „de Hollandsche natie" de liefde tot het
Vaderland trachten levendig te houden, na de afschudding
van het vreemde juk herleefde met de kunsten en weten-
schappen ook de dichtkunst. Wij noemen u als dichters: BU-
derdijk, die wel eens de Vondel van onze eeuw genoemd
wordt, Loots, Tollens, de gebroeders Klijn, Staring en da
Costa. Als schilders, die den vroegeren roem der Neder-
landsche schilderschool handhaafden, komen voor: van
Os, Schotel, Pieneman, vader en zoon, en Kruseman;
als graveurs: Vinkeles, Velijn en Lange, als beeldhouwers
en bouwmeesters : Gabriël en de Greef, als groote taalge-
leerden, behalve de reeds genoemde Bilderdijk, Weiland
en Siegenbeek, als geschiedschrijvers : Stuart, van Kam-
pen en Arend; als groote wiskundigen: vanSwindenen
Bangma, als natuurkundigen : Buijs, en, om de lijst te
sluiten, de beroemde vrouwen Wattier, Ockerse, vrouwe
Bilderdijk, Moens.
Meent echter niet, dat alles nu volmaakt was, of dat
zich ook nu geen bezwaren en moeilijkheden voor het
vaderland opdeden. Eeeds in 1816 waren wij genood-
zaakt eenige oorlogsschepen naar de Middellandsche zee
te zenden, ten einde de herhaalde rooverijen der Algerij-
nen tegen te gaan. Onze zeemacht onder den Vice-Admiraal
van de Capellen vereenigde zich daartoe met de Engel-
schen onder bevel van Lord Exmouth, en noodzaakte
de Algerijnen door een hevig bombardement de gevan-
gen christenslaven vrij te geven, en zich te verbinden, om
voortaan de koopvaarders ongemoeid te laten.
In onze Oost-Indische bezittingen hadden wij insge-
lijks moeilijkheden. Herhaaldelijk hadden daar opstan-