Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
178
onrust kwam, behoeft niet gezegd te worden. En die
onrust steeg tot bange vrees, toen men weldra hoorde,
dat Napoleon met een leger van meer dan lOOOOO
man de grenzen van België was overgetrokken. Met den
spoed, hem eigen, rukte hij ook werkelijk op; versloeg
de Pruisen bij Ligny, maar werd bij Quatre-Bras door de
groote bekwaamheid en den moed van den jeugdigen Prins
van Oranje zóó lang opgehouden, dat de Engelsche Veld-
heer Wellington in staat was, zijn leger in de velden
van Waterloo een behoorlijke stelling te doen innemen.
Hier werd op den IS'*"" Jnni 1815 een bloedige veld-
slag geleverd, waarbij, na ongehoorde inspanning van
krachten en ten koste van duizende menschenlevens, de
zege ten onzen voordeele beslist werd.
Wel mogen wij dien 18''®" J^ni in dankbare gedach-
tenis houden. Ware Napoleon meester gebleven, de pas
verkregen onafhankelijkheid was weder verloren geweest,
en wij waren op niüuw aan al de ellende der vreemde
heerschappij onderworpen geworden. Wel mag een zil-
veren kruis de borst versieren van die onzer landgenoo-
ten, welke toen voor onze onafhankelijkheid bloed en leven
veil hadden. Wel mogen wij den Prins van Oranje, die
mede onder het groote aantal gekwetsten behoorde, roemen
als den jeugdigen held, zijn grooten voorvaders waardig,
en hem, boven zijn lateren titel van Koning Willem II,
eeren met den naam van Held van W.vterloo.
Napoleon werd door de Engelschen als balling naar
St. Helena gevoerd, en is daar in het jaar 1821 gestor-
ven. Moge Frankrijk veel aan hem te danken hebbenen
hem nog steeds eeren als den man, die zijn roem alomme
heeft verbreid, wij Nederlanders noemen hem met recht
een man des ge weids, en de verlossing uit zijn heer-
schappij een grooten zegeu van den Hemel.