Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
175
tocht genoodzaakt, waarbij dat schoone leger grootendeels
door koude, gebrek en het vuur der Eu^^sen was ver-
nield. Wel had hij in 1813 op nieuw een leger bijeen we-
ten te brengen, en ook ons Vaderland op nieuw doen
zuchten over zoovelen, die met onverbiddelijke gestreng-
heid in dat leger werden meegevoerd; maar een bloedige
veldslag van drie dagen in de velden van Leipzig had
zijn lot beslist; hij moest naar Frankrijk vluchten, ter-
wijl de legers van Eusland, Pruisen en Oostenrijk hem
volgden en een Engelsch leger uit het Zuiden Frankrijk
binnendrong.
Toch bleef de toestand van ons land haglijk. Wel
klopte menig hart van blijde verwachting, toen men de
nederlaag van Napoleon vernam; wel kwamen reeds in
den loop des jaars bij herhaling, maar in alle stilte,
Gijsbert Karei van Hoogendorp, Adam Frans van der
Duijn van Maasdam, Leopold van Limburg Stirum en
Joan Melchior Kemper te 's Gravenhage bijeen om te
beraadslagen wat te doen, ten einde het Vaderland te
bevrijden; maar nog bleven de sterke plaatsen door fran-
sche soldaten bezet, en waren de gewapende tolbeambten
in grooten getale overal verspreid. Maar toen nu uit
Duitschland en de Oostelijke deelen des lands de fransche
ambtenaren zich vluchtende naar het Zuiden begaven, en
vrees en onrust zich ook onder de nog achterblijvenden
begonnen te vertoonen, toen was het lang verkropt ge-
voel niet meer te beteugelen. In den avond van 15 Novem-
ber, nadat op dien dag de fransche soldaten naar Utrecht
getrokken waren, gaf Amsterdam het voorbeeld. Het
Oranje-hoven ! weergalmde langs de straten; de wacht-
huizen der fransche tolbedienden werden in brand ge-
stoken, het huis van den gehaten de Celles, die in tijds
gevlucht was, werd geplunderd; maar verdere ongeregeld-