Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Auteur: Degenhardt, W.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1865
P. Groendendijk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 283 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205440
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche geschiedenis: een leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
171
Weinige woorden, maar die een reeks van jammeren
omvatten, zooals slechts weinig volken kunnen aanwij-
zen. Ons land, eens geëerd door geheel Europa, het
bolwerk der vrijheid, de breidel voor de heerschzucht
van Frankrijk, nu van datzelfde land een wingewest, en
zijn bewoners overgeleverd aan de willekeur van baat-
zuchtige en veelal onzedelijke vreemdelingen. Het zijn
donkere bladzijden in onze geschiedenis; wij willen er
een paar van opslaan.
AUes was nu voortaan op fransche wijze ingericht;
het land werd verdeeld in acht departementen: Monden
van den IJsel, van den Rijn, van de Maas, van de
Schelde, Westereems, Bovenijsel, Friesland en van
de Zuiderzee; over deze departementen werden prefecten
aangesteld, de fransche wetboeken ingevoerd, de vlag —
onze beroemde nederlandsche vlag — werd veranderd
in de fransche, onze taal teruggedrongen en daarvoor
op de scholen en in alle openbare stukken de fransche in-
gevoerd. De Keizer had geld en manschappen noodig.
Het eerste werd verkregen door allerlei belastingen, met
strengheid ingevorderd door een tal van Fransche amb-
tenaren, die, nevens de schatkist des Keizers, ook zich
zelf niet vergaten. Voor de legers, die in Duitschland
eu in Spanje aanhoudend manschappen vorderden, werd
een algemeene opschrijving ter krijgsdienst (conscriptie)
ingevoerd. Met onverbiddelijke strengheid en wreede
willekeur gingen hiermede de prefecten, en daarbij inzon-
derheid de gewetenlooze de Celles, te werk. Jongelin-
gen in den bloei des levens werden, als spijs voor de
kanonnen, gelijk Napoleon de jonge manschap noemde,
naar vreemde landen heengevoerd; mannen in de kracht
des levens van vrouw en kinderen afgescheurd, om op
de kustschepen of langs de stranden dienst te doen, en,